Översättarsmedja Ingela Persilja
 
 
Om Ingela Persilja
Översättningar
Språktjänster
Utbildning
Kontakt
Hem
 


Språktjänster

Textproduktion:
Ditt företag eller organisation, eller du som privatperson, behöver kanske hjälp att skriva en text på svenska. Det kan gälla reklamtexter, krönikor, debattinlägg eller ett tal inför någon högtid mm. För den här typen av arbeten gäller timtaxa och du får en offert att ta ställning till innan jobbet påbörjas.

Redigering/Textbearbetning:
Jag granskar, korrekturläser och redigerar texter på svenska, antingen de är översatta eller originalskrivna. Är texten översatt kan det vara bra att den som granskar har goda kunskaper i källspråket, t.ex. isländska. Även här gäller i första hand timtaxa.

Tidigare uppdrag:
Redigering av romaner och andra texter. Högtidstal för olika tillfällen, programbladstexter mm.

 

Ingela Persilja skarvar:

Skarven
Fler texter kommer ...