Översättarsmedja Ingela Persilja
 
 
Om Ingela Persilja
Översättningar
Språktjänster
Utbildning
Kontakt
Hem
 


Översättningar

Jag skriver alltid på mitt modersmål svenska och översätter från de nordiska språken, isländska, norska och danska, samt engelska. Drömuppdraget är skönlitteratur som handlar om vanligt folk, vare sig de är superhjältar eller Svenssons. Min teaterbakgrund gör att jag har känsla för repliker och talrytm. Min tidigare erfarenthet av texter inom psykologi och pedagogik gör att jag känner mig hemma i den genren, gärna då populärvetenskapliga texter.

Nyfikenhet är en stark drivkraft och varje nytt uppdrag innebär sökande efter information som öppnar nya vyer för mina ögon. Som översättare har jag haft förmånen att få jobba med flera olika områden och fått kliva in i många spännande världar.

Några översatta titlar:
2008 Torben Wiese: Bryt vanan och nå dina mål, från danska, Prisma
2007 Kirsten Sonne Harild: Vägen till Kungadjupet, från danska, BERGHS Förlag
2006 Ruben Eliassen: Parados öga, från norska, Bazar Förlag
2006 Ruben Eliassen: Profetians utvalda, från norska, Bazar Förlag
2003 Allan Holmgren: Par i terapi, från danska, Studentlitteratur.
2002 Thomas Nielsen: Psykiska egenskaper: Om karaktärsdrag, begåvning och psykisk sjukdom, från danska, Studentlitteratur.
2001 Howard Gardner: Intelligenserna i nya perspektiv, från engelska, Brain Books.
2001 Mogens Agervold: Arbete och stress: En introduktion till arbetsmiljöpsykologi, från danska, Studentlitteratur.
1995 Snorri Sturlusson (utdrag ur Snorres Edda, red: Jon Thorisson): Vikingarnas gudar, från fornisländska, samt artiklar från modern isländska, danska och engelska, Gudrun publishing.
1994 pjäsen Elin Helena av den isländska dramatikern Árni Ibsen (i samband med min B.PH.ISL.-uppsats för Islands universitet).


Övriga uppdrag:
Översättning av kortare texter av mycket varierande karaktär (allt från juridiska texter till lättare reklamtexter och samhällsinformation) för olika företag, samt korrekturläsning/redigering av romaner mm.

Pris och leverans:
Priset på översättningar varierar bl.a. beroende på textens innehåll och längd. Därför anges inga priser här. Jag följer SFF:s avtal samt SFÖ:s (Sveriges Facköversättarförening) rekommendationer. Som egenföretagare har jag F-skattsedel.

Leverans via e-post i word-dokument, om vi inte kommer överens om något annat.Omslagsbild, Profetians utvalda

Omslagsbild, Psykiska egenskaper

Omslagsbild, Intelligenserna i nya perspektiv