Översättarsmedja Ingela Persilja
 
 
Om Ingela Persilja
Översättningar
Språktjänster
Utbildning
Kontakt
Hem
 


Om Ingela Persilja

Det är jag som är Ingela Persilja. Dopnamnet är visserligen Cecilia och inte Persilja, men som barn tyckte jag det lät så lika att jag presenterade mig som Ingela Persilja Jansson. Sedan har det liksom fastnat ... Numera frilansar jag som översättare i eget företag. Det är en väldig frihet att vara sin egen chef och rent geografiskt innebär det att jag inte måste bo i en stor stad, utan kan vakna till bedövande fågelkvitter och skogen bokstavligt talat inpå knutarna. Tack vare den nya tekniken kan jag ändå hålla kontakt med kunder, kollegor och sakkunniga i Sverige och utomlands.

Nyfikenheten på översättning väcktes när jag omväxlande jobbade och studerade på Island. Jag fascinerades av de nordiska språkens likheter och olikheter och det angav riktningen för mina fortsatta studier. Det skrivs också mycket spännande i våra grannländer och kan jag hjälpa till att göra det åtkomligt för fler blir jag otroligt glad.

Utöver språk/humaniora är jag intresserad av teater, musik, konst, djur, natur, miljö, trädgård, inredning, byggnadsvård, psykologi, nordisk mytologi mm. Och så älskar jag att läsa så klart! Jag har tidigare jobbat som lärare, vårdbiträde och personlig assistent, men även till och från i lantbruket med mjölkning och annat, samt inom turistnäring i Norge och på Island.

Medlem i Sveriges författarförbund (SFF) och Översättarcentrum (ÖC).


Porträttbild på översättaren